Hana O'Regan

Kāi Tahu

Kua arotahi atu a Hana ki ngā kaupapa o te whakarauora i te reo Māori me te angitutanga Māori i roto i te ao mātauranga. Ko ia hoki tētahi kaitaunaki i te rautaki whakarauora i te mita o tōna ake iwi, o Ngāi Tahu. Nā āna tūranga mahi huhua i roto i te ao mātauranga me ngā kōmihana ā-motu, ngā paewhiri me ngā ohu mahi, kua hau te rongo o tōna matatau ki te reo puta noa i te rohe, i te motu me te ao whānui anō hoki. He maha tonu āna tūranga i roto i ngā kōmihana, i ngā poari, i ngā rōpū tohutohu, i ngā kōmiti tohutohu me ngā rōpū waihanga rautaki anō hoki.

He pūkōrero rongonui ia, he pūkenga tau he pūkenga taumatarau, he kaiako, he kaituhi anō hoki. Tokorua āna tamariki, ā, kua titikaha tōna ngākau ki te whakapūmau i te reo Māori ki tōna kāinga, me te tuku ihotanga o te reo.

Ko te whakaaro rakatira, i te wā ka roko koe i te mamae i te kau o te tuarā, i te whiuwhiu mai, i te maka mai o kā tao, ahakoa he tao rākau, he tao kupu, ka kaha tonu tō tū i kā pēhitaka, i kā
karawhiu o te wā, ka tū tūmau, ka tū pūmau, ka Aoraki matatū nei tō tū ki tō take kia moe rā anō ō karu.